Những câu nói tiếng Anh hay nhất về tình yêu

Rate this post

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về tình yêu dù đơn giản nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú bởi chúng ta được cảm nhận tình yêu theo một ngôn ngữ khác, màu sắc khác….

1, In every living thing there is the desire for love ~  D. H. Lawrence

Mọi sự sống trên trái đất này luôn muốn có tình yêu.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

2, Where there is love there is life.” ~ Mahatma Gandhi

Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có sự sống.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

3, Love conquers all. ~ Virgil

Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

4, True love stories never have endings. ~ Richard Bach

Những câu chuyện tình yêu đích thực thì chẳng bao giờ có hồi kết.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

5, We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love. ~ Tom Robbins

Chúng ta cứ lãng phí thời gian để đi tìm một người yêu hoàn hảo, thay vì học cách làm nên một tình yêu hoàn hảo.

Xem thêm những chia sẻ lý thú tại tiếng anh elight.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

6, The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return. ~ Eden ahbez

Điều tuyệt vời nhất mà bạn được học chính là cách yêu và được yêu.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

7, You are my heart, my life, my entire existence. ~ Julie Kagawa

Em là tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi và toàn bộ sự tồn tại của tôi.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

8, I love you exactly as you are. ~ Tahereh Mafi

Anh yêu em như chính con người thực sự của em.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

9, Love is trembling happiness. ~ Khalil Gibron

Tình yêu là sự run rẩy của hạnh phúc.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

10, Without love we are like birds with broken wings. ~ Mitch Albom

Nếu không có tình yêu thì chúng ta chẳng khác nào những chú chim bị gãy cánh.

10 Câu tiếng Anh hay nhất về tình yêu

Nguồn: 75 Best love quotes of all time