Cấu trúc Had Better trong tiếng Anh: Cách dùng và ví dụ

Rate this post

Khi đưa ra lời khuyên, ngoài sử dụng các cấu trúc như should hay ought to thì chúng ta còn có thêm cấu trúc Had Better. Cấu trúc này khác với should/ ought to ở chỗ nào? Cách sử dụng cấu trúc had better như thế nào? Cùng elight tìm lời giải đáp nhé.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1. Cấu trúc của had better.

S + Had better + V (infinitive).

=> Theo sau Had better là một động từ nguyên mẫu không có To

Ví dụ:

You had better stop smoking.

Bạn tốt hơn nên bỏ hút thuốc

Ở đây động từ Stop không có giới từ To đứng trước, cũng không được chia theo thì và ngôi số nên ta gọi là động từ nguyên mẫu không có To

Cách viết rút gọn:

S’d better + V.

Khi viết rút gọn thì ‘d phải đi liền cùng với chủ ngữ của nó.

Wrong: You ‘d better stop smoking

Right: you’d better stop smoking.

2. Cách sử dụng had better

Chúng ta đã biết cách dùng của had better trong câu văn cụ thể, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu had better dùng trong trường hợp nào và ý nghĩa của nó ra sao nhé.

Trong thang đo lời khuyên của những từ đưa lời khuyên thì had better ở vị trí thứ 1, mạnh hơn should và ought to.

ĐỌC THÊM: Cấu trúc Ought to trong tiếng Anh: cách dùng và ví dụ

Had better có mức độ mạnh hơn, khi dùng nó, ta không chỉ diễn tả sự khuyên răng mà còn bao hàm cả sự đe dọa, cảnh báo hoặc diễn tả sự khẩn trương. Do đó Had better thường dùng trong các trường hợp cụ thể chứ không diễn tả chung chung.

+ Diễn tả sự đe dọa, nếu không làm sẽ dẫn đến kết quả không tốt.

– You’d better turn the volume down before your dad gets home.

Tốt hơn mày vặn nhỏ âm lượng xuống trước khi ba mày về nhà.

+ Diễn tả sự khẩn trương

You’d better see the doctor.

Tốt hơn bạn nên đi khám bác sĩ.

You’d better run faster. The train is going to depart.

Bạn tốt hơn hết là chạy nhanh lên. Tàu sắp chạy rồi đấy.

Tuy nhiên, khi had better dùng với ngôi thứ nhất (I / we) thì mức độ lại khác.

Ví dụ:

I’d better stop smoking.

Tôi nên bỏ thuốc (Nếu tôi không bỏ thì cũng không ảnh hưởng gì đến người khác)

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Bạn đã nắm được cấu trúc had better chưa nhỉ? Còn cấu trúc nào bạn muốn elight giải đáp nữa? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

các cấu trúc tiếng Anhcấu trúchad better