Bỏ túi bảng các thì trong tiếng Anh cực kỳ ngắn gọn và dễ nhớ

4.7/5 - (86 bình chọn)

Bảng các thì trong tiếng Anh sẽ giúp các bạn tổng hợp kiến thức một cách ngắn gọn, dễ ghi nhớ và đặc biệt không bị nhầm lẫn khi sử dụng. Nếu các bạn chưa biết lập bảng các thì tiếng Anh như thế nào thì có thể tham khảo bảng sau đây của Elight nhé.

Bảng tổng hợp 10 thì tiếng Anh cơ bản bạn nên biết

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Bảng các thì trong tiếng Anh

Các loại thì trong tiếng Anh Công thức Cách sử dụng và cách nhận biết
Thì quá khứ đơn (+) S + V-ed +…    

(-) S + did + not + V.      

(?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là was/ were.

 • Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.
 • Diễn tả một chuỗi các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ.
 • Dấu hiệu nhận biết: Yesterday; the day before yesterday; 3 years ago; 4 days ago; last Tuesday; last year; in + mốc thời gian trong quá khứ.
Thì quá khứ tiếp diễn (+) S + was/ were + V-ing.

(-) S + was/ were not + Ving.

(?) Was/ Were + S + Ving…?

 • Diễn tả hành động đã đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.
 • Diễn tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ (đi với while).
 • Dùng để diễn tả hành động xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào dùng QKĐ.
 • Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào dùng QKĐ.
 • Dấu hiệu: while; when…
Thì quá khứ hoàn thành (+) S + had + PII.

(-) S + had not + PII.

(?) Had + S + PII?

 • Diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ.
 • Hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.
 • Dấu hiệu nhận biết: before; after; when; while; as soon as; by (trước)…
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (+) S + had been + Ving.

(-) S + hadn’t been + Ving.

(?) Had + S + been + Ving?

 • Diễn tả hành động đang diễn ra và hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ (nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động). Các bạn có thể dựa vào bảng các thì trong tiếng Anh này để xem lại công thức và cách dùng của mỗi thì.
Thì hiện tại đơn (+) S + V(s/ es).

(-) S + do not/ does not + V.

(?) Do/ does/ to be + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là am/ is/ are

 • Diễn tả thói quen ở hiện tại.
 • Diễn tả sở thích, năng lực của bản thân.
 • Diễn tả sự thật, chân lý không thể phủ nhận.
 • Diễn tả hành động xảy ra theo lịch trình, thời gian đã định sẵn.
Thì hiện tại tiếp diễn (+) S + is/ am/ are + Ving.

(-) S + is/ am/ are not + Ving.

(?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

 • Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
 • Diễn tả hành động xảy ra liên tục làm người khác khó chịu.
 • Diễn tả kế hoạch trong tương lai, có dự định từ trước và được chuẩn bị, lên kế hoạch rõ ràng.
 • Dấu hiệu nhận biết: at the moment; at the present; at this time; right now; now; immediately…
 • Lưu ý: Trong bảng các thì trong tiếng Anh, bạn không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ tri giác như: see; hear; like; love; want; need; notice; smell; taste…
Thì hiện tại hoàn thành (+) S + have/ has + PII (cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc).

(-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

(?) Have/ Has + S + PII…?

 • Yes, I/ we/ they have.
 • No, I/ we/ they  haven’t.
 • Nhấn mạnh đến trải nghiệm bản thân, đó là những trải nghiệm lần đầu và có kết quả đáng nhớ.
 • Diễn tả 1 sự việc vừa mới xảy ra.
 • Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng còn dấu hiệu, kết quả ở hiện tại.
 • Dấu hiệu: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present…
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (+) S + have/ has been + Ving.

(-) S + have/ has not been + Ving.

(?) Have/Has + S + been + Ving?

 • Diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và sẽ tiếp tục trong tương lai (nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động).
 • Dấu hiệu nhận biết: just; recently; lately; ever; never; since; for…
Thì tương lai đơn (+) S + will/ shall + V.  

(-) S + will/ shall not + V.

(?)Will / Shall + S + V?

 • Diễn tả hành động sắp xảy ra trong tương lai không có dự định trước.
 • Dùng trong các câu yêu cầu, đề nghị và dự đoán.
 • Cách nhận biết: tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian ở tương lai…
Thì tương lai tiếp diễn (+) S + will / shall + be + Ving.

(-) S + will / shall not + be + Ving.

(?) Will / Shall + S + be + Ving?

 • Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.
 • Diễn tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.
Thì tương lai hoàn thành (+) S + will / shall + have + PII.

(-) S will/ shall not + have + PII.

(?) Will / Shall + S + have + PII?

 • Diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.
 • Diễn tả hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai
 • Cách nhận biết: by the time; by + mốc thời gian trong quá khứ.
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (+) S + will have been + Ving.

(-) S + won’t have been + Ving.

(?) Will + S + have been + Ving?

 • Diễn tả hành động sẽ đang xảy ra và hoàn tất trước 1 hành động khác trong tương lai.
 • Dấu hiệu: by the time + mệnh đề thời gian ở thì hiện tại; by + ngày/ giờ.
 • Trong bảng các thì trong tiếng Anh, thì tương lai hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn có dấu hiệu nhận biết gần giống nhau. Vì vậy khi làm bài tập, các bạn hãy phân tích thời gian diễn ra của tình huống để chia động từ cho đúng.

Cách ghi nhớ bảng các thì trong tiếng Anh

Với bảng các thì trong tiếng Anh này, mỗi thì các bạn nên nắm được công thức và cách sử dụng cụ thể.

Sau đó lấy ví dụ cho từng thì, bạn sẽ nắm được được bản chất trong cách dùng của từng thì.

Tìm các bài tập liên quan để thực hành và luyện tập hàng ngày. Làm thật nhiều bài tập sẽ giúp các bạn càng ghi nhớ lý thuyết về các thì trong tiếng Anh đã học.

Hi vọng qua bảng các thì trong tiếng Anh được thống kê một cách ngắn gọn, chi tiết và dễ hiểu nhất sẽ giúp các bạn chưa học nắm được kiến thức cơ bản, các bạn đã học rồi có thể thống kê lại và ghi nhớ tốt hơn. Chúc các bạn sử dụng thành thạo các thì trong tiếng Anh.

Xem thêm những bài bọc bổ ích khác tại tiếng anh Elight.

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 


bảng các thì trong tiếng Anhgiao tiếp tiếng Anhngữ pháp tiếng Anhphát âm tiếng Anhtừ vựng tiếng Anh