từ vựng về sở thích

Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.