Trọng âm từ trọng âm câu

Trọng âm từ trọng âm câu
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.