tinh-tu-so-huu-trong-tieng-anh

Các từ chỉ tính sở hữu đi với các danh từ , nó diễn đạt mối quan hệ giữa 2 đối tượng hoặc nhóm đối tượng được nói đến.
tinh-tu-so-huu-trong-tieng-anh
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Các từ chỉ tính sở hữu đi với các danh từ , nó diễn đạt mối quan hệ giữa 2 đối tượng hoặc nhóm đối tượng được nói đến.