tinh-tu-so-huu-trong-tieng-anh

Các từ chỉ tính sở hữu đi với các danh từ , nó diễn đạt mối quan hệ giữa 2 đối tượng hoặc nhóm đối tượng được nói đến.
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Các từ chỉ tính sở hữu đi với các danh từ , nó diễn đạt mối quan hệ giữa 2 đối tượng hoặc nhóm đối tượng được nói đến.

Advertisement