future-continuous-tense

Thì tương lai tiếp diễn để miêu tả hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai
future-continuous-tense
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Thì tương lai tiếp diễn để miêu tả hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai