thi qua khu hoan thanh tiep dien

Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là biến thể kết hợp từ thì quá khứ hoàn thành và quá khứ tiếp diễn
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là biến thể kết hợp từ thì quá khứ hoàn thành và quá khứ tiếp diễn

Advertisement