simple past tense

Quá khứ đơn là một trong những thì cơ bản trong tiếng anh và chiếm vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập cũng như sử dụng tiếng anh của mỗi chúng ta
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Quá khứ đơn là một trong những thì cơ bản trong tiếng anh và chiếm vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập cũng như sử dụng tiếng anh của mỗi chúng ta

Advertisement