present continuous

Thì Hiện tại tiếp diễn nói diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Thì Hiện tại tiếp diễn nói diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.