hien-tai-don-elight-e1487648739337

Thì Hiện tại đơn dùng để diễn tả một thói quen hoặc một hành động lặp lại trong hiện tại
hien-tai-don-elight-e1487648739337
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Thì Hiện tại đơn dùng để diễn tả một thói quen hoặc một hành động lặp lại trong hiện tại