present-perfect-continuous

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để nói về hành động vừa mới kết thúc hoặc đang diễn ra
present-perfect-continuous
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để nói về hành động vừa mới kết thúc hoặc đang diễn ra