o-YANG-YUANQING-facebook

Nhờ có khả năng tiếng Anh ngày một tiến bộ, ông đã mua lại hãng phần mềm đám mây Stoneware ở Mỹ, tập đoàn hàng điện tử tiêu dùng CCE ở Brazil
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Nhờ có khả năng tiếng Anh ngày một tiến bộ, ông đã mua lại hãng phần mềm đám mây Stoneware ở Mỹ, tập đoàn hàng điện tử tiêu dùng CCE ở Brazil

Advertisement