su tuong hop chu ngu va dong tu

Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số