Câu so sánh trong tiếng Anh

Câu so sánh trong tiếng Anh
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.