cach-dung-for-since-yet-already-just

Thì hiện tại hoàn thành dùng để chỉ những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng lại có ảnh hưởng nhất định đến hiện tại
cach-dung-for-since-yet-already-just
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Thì hiện tại hoàn thành dùng để chỉ những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng lại có ảnh hưởng nhất định đến hiện tại