nu sinh phia Nam dau tien dat 9/9 ielts

Riêng phần viết đạt 8 điểm, 3 kỹ năng còn lại nghe – nói – đọc Nguyễn Hàng Phương Dung đều đạt điểm tuyệt đối.
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Riêng phần viết đạt 8 điểm, 3 kỹ năng còn lại nghe – nói – đọc Nguyễn Hàng Phương Dung đều đạt điểm tuyệt đối.

Advertisement