yes-no

câu trả lời thay cho yes và no
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Advertisement