mệnh đề trạng ngữ (1)

mệnh đề trạng ngữ (1)
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.