mệnh đề trạng ngữ (1)

Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.