Mạo từ THE trong tiếng Anh

Mạo từ THE trong tiếng Anh
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.