cach su dung mao tu the

Chúng ta dùng Mạo từ THE khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Chúng ta dùng Mạo từ THE khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó

Advertisement