Học tiếng anh qua bài hát: Roar

Giữa rừng xanh nhiệt đới, nàng Katy Perry nổi bật như một nữ hoàng, uy quyền hơn cả chúa tể sơn lâm!

Giờ đây tôi đang bay lượn như loài bướm

Chích như loài ong tôi giành được những vết sọc này đấy

Tôi đi lên từ số không, để trở thành vị anh hùng của riêng mình.

Anh đạp tôi xuống, nhưng tôi sẽ vùng lên.

Đã phủi sạch bụi bám trên người.

Ồ anh nghe thấy tiếng nói của tôi, anh đã nghe thấy nó

Như sấm chớp, nó sẽ làm rung chuyển thế giới của anh

Anh đạp tôi xuống, nhưng tôi sẽ vùng lên.

Hãy sẵn sàng nào vì tôi đã chịu đựng đủ

Tôi đã thấy rõ, giờ thì tôi đã hiểu.

Tôi có đôi mắt của loài hổ, một chiến binh

Nhảy múa giữa ngọn lửa

Bởi vì tôi là nhà vô địch và anh sẽ nghe thấy tiếng gầm của tôi

To hơn, vang hơn cả sư tử

Bởi vì tôi là nhà vô địch và anh sẽ nghe thấy tiếng gầm của tôi

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Anh sẽ nghe thấy tôi gầm lên.

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Anh sẽ nghe thấy tôi gầm lên.

Gầm-m, gầm-m, gầm-m lên...

Tôi có đôi mắt của loài hổ, một chiến binh

Nhảy múa giữa ngọn lửa

Tôi từng hay cắn lưỡi và nín thở

Bởi vì tôi là nhà vô địch và anh sẽ nghe thấy tiếng gầm của tôi

To hơn, vang hơn cả sư tử

Bởi vì tôi là nhà vô địch và anh sẽ nghe thấy tiếng gầm của tôi

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Sợ rằng sẽ gây rắc rối và làm mọi thứ rối tung lên

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Anh sẽ nghe thấy tôi gầm lên.

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Anh sẽ nghe thấy tôi gầm lên.

Vậy nên tôi ngồi yên, đồng ý một cách lịch sự

Tôi đoán rằng tôi đã quên mất tôi có quyền lựa chọn

Tôi để anh đẩy tôi vào những lúc khó khăn

Tôi không dám đứng lên vì điều gì, vậy nên tôi thất bại vì tất cả.

Anh đạp tôi xuống, nhưng tôi sẽ vùng lên

Đã phủi sạch bụi bám trên người

Ồ anh nghe thấy tiếng nói của tôi, anh đã nghe thấy nó

Như sấm chớp, nó sẽ làm rung chuyển thế giới của anh

Anh kéo tôi xuống, nhưng tôi sẽ đứng lên

Hãy sẵn sàng nào vì tôi đã chịu đựng đủ rồi

Tôi đã thấy rõ, giờ thì tôi đã hiểu

Tôi có đôi mắt của loài hổ, một chiến binh

Nhảy múa giữa ngọn lửa

Bởi vì tôi là nhà vô địch và anh sẽ nghe thấy tiếng gầm của tôi

To hơn, vang hơn cả sư tử

Bởi vì tôi là nhà vô địch và anh sẽ nghe thấy tiếng gầm của tôi

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh

Anh sẽ nghe thấy tôi gầm lên.