Học tiếng Anh qua bài hát - That girl

"Cô gái đó, người mà tôi đã buông tay", cùng cảm nhận nỗi day dứt của chàng trai khi để người mình yêu ra đi nhé!

Có một cô gái nhưng tôi đã để cô ấy ra đi

Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi vẫn ổn

Không còn hi vọng nào cho trái tim đã tan vỡ

Không…

Không chút hi vọng cho kẻ đã tuyệt vọng

Không nơi nào dành cho tôi hết

Không còn nơi nào bởi tôi đã tuyệt vọng

Không còn không gian để thở

Và tôi cũng không còn ai để đổ lỗi

Không nơi nào dành cho tôi hết

Không còn nơi nào bởi tôi đã tuyệt vọng

về cô gái ấy,

người mà tôi đã buông tay

Vì vậy, tốt hơn hết bạn hãy

nói ra nếu bạn cần ai đó

Đừng để anh ta ra đi

Bạn không muốn kết thúc với sự tiếc nuối đâu

Đó chính là cảm giác của tôi mỗi ngày

Bạn không biết điều đó phải không?

Không…

Không còn hi vọng nào cho trái tim đã tan vỡ

Bạn không biết điều đó phải không?

Không…

Không chút hi vọng cho kẻ đã tuyệt vọng

Bạn sẽ không muốn mất đi tình yêu đâu

Điều đó sẽ chỉ mang đến vô vàn đau đớn mà thôi

Hãy tin tôi đi

Bạn sẽ không muốn mất đi tình yêu đâu

về cô gái ấy, người mà tôi đã buông tay

Điều đó sẽ chỉ mang đến vô vàn đau đớn mà thôi

Bạn sẽ không muốn mất đi tình yêu đâu

Vì không còn hi vọng nào cho trái tim đã tan vỡ

Về cô gái ấy,

người mà tôi đã buông tay

Cho trái tim đã tan vỡ

Không…

Không chút hi vọng cho kẻ đã tuyệt vọng

Không nơi nào dành cho tôi hết

Không còn nơi nào bởi tôi đã tuyệt vọng

Không còn không gian để thở

Và tôi cũng không còn ai để đổ lỗi

Không nơi nào dành cho tôi hết

Không còn nơi nào bởi tôi đã tuyệt vọng

Về cô gái ấy,

người mà tôi đã buông tay

Vì vậy, tốt hơn hết bạn hãy

nói ra nếu bạn cần ai đó

Đừng để anh ta ra đi

Bạn không muốn kết thúc với sự tiếc nuối đâu

Tôi cứ nói là "Không"

Đó chính là cảm giác của tôi mỗi ngày

Bạn không biết điều đó phải không?

Vì không còn hi vọng nào cho trái tim đã tan vỡ

Không…

Không chút hi vọng cho kẻ đã tuyệt vọng

Bạn sẽ không muốn mất đi tình yêu đâu

Điều đó sẽ chỉ mang đến vô vàn đau đớn mà thôi

Đó không phải là điều đôi ta mong đợi

Hãy tin tôi đi

Bạn sẽ không muốn mất đi tình yêu đâu

Điều đó sẽ chỉ mang đến vô vàn đau đớn mà thôi

Hãy tin tôi đi

Bạn sẽ không muốn mất đi tình yêu đâu

Vì không còn hi vọng nào cho trái tim đã tan vỡ

Về cô gái đó,

Người mà tôi đã buông tay.

Tôi vẫn cứ nói "Không"

Phải có cách khiến em gần tôi hơn

Giờ thì tôi biết bạn phải…

nói ra nếu bạn cần ai đó

Đừng để anh ấy ra đi

Bạn không muốn kết thúc với sự tiếc nuối đâu

Đó chính là cảm giác của tôi mỗi ngày

Không…

Không còn hi vọng nào cho trái tim đã tan vỡ

Không…

Tất cả là lỗi của tôi, vì sự cao ngạo đã cản đường

Không chút hi vọng cho kẻ đã tuyệt vọng

Có một cô gái nhưng tôi đã để cô ấy ra đi

Đó là lỗi của tôi vì đã nói rằng tôi cần không gian

Tôi đã tự hành hạ bản thân mình cả ngày lẫn đêm

Về cô gái ấy, người mà tôi đã buông tay

Tôi cứ nói là "Không"

Đó đâu phải là điều đôi ta mong đợi

Tôi vẫn cứ nói "Không"

Phải có cách

Phải có cách nào đó

giúp em lại gần tôi hơn

Bạn phải…

nói ra nếu bạn cần ai đó

Đừng để anh ấy ra đi

Bạn không muốn kết thúc với sự tiếc nuối đâu

Đó chính là cảm giác của tôi mỗi ngày

Không…