Học tiếng Anh qua bài hát - Never enough

Hãy hết mình, hãy vượt qua giới hạn của bản thân, bởi lẽ "sẽ chẳng bao giờ là đủ"...

Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

Sẽ chẳng bao giờ, với em

Với em

Chẳng bao giờ là đủ

Chẳng bao giờ là đủ

Chẳng bao giờ là đủ

Với em

Với em

Với em

Thì dẫu muôn vàn hào quang chói lọi

Hay muôn vàn vì sao chúng ta đánh cắp từ trời đêm

Cũng chẳng bao giờ đủ

Chẳng bao giờ là đủ

Núi vàng cũng chẳng đáng chi

Dẫu cho đôi tay này có thể ôm lấy cả thế gian, nhưng...

Vẫn chẳng bao giờ là đủ

Chẳng bao giờ là đủ

Với em

Sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

Sẽ chẳng bao giờ, với em

Với em

Chẳng bao giờ là đủ

Sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

Chẳng bao giờ là đủ

Sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

Chẳng bao giờ là đủ

Với em

Với em

Với em

Em đang cố nín thở

Với em

Để mọi thứ mãi thế này

Không thể để khoảnh khắc này qua đi

Anh gieo vào lòng em một giấc mộng

Càng lúc càng vang vọng

Anh có nghe thấy giấc mơ đó đang đáp lời?

Hãy nắm lấy tay em

Anh sẽ sẻ chia cùng em chứ?

Bởi anh à, không có anh

Thì dẫu muôn vàn hào quang chói lọi

Hay muôn vàn vì sao chúng ta đánh cắp từ trời đêm

Cũng chẳng bao giờ đủ

Chẳng bao giờ là đủ

Núi vàng cũng chẳng đáng chi

Dẫu cho đôi tay này có thể ôm lấy cả thế gian, nhưng...

Vẫn chẳng bao giờ là đủ

Chẳng bao giờ là đủ

Với em

Sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ