Học tiếng Anh qua bài hát | Friends (Marshmello)

"Được" anh bạn từ bé theo đuổi, cùng xem cảm xúc của cô gái nhé.

Tôi đã nói với anh một, hai, ba, bốn, năm, sáu nghìn lần rồi

Tôi chưa biến nó thành điều hiển nhiên sao sao?

Tôi chưa làm rõ ràng sao?

Anh có muốn tôi đánh vần to lên cho anh không?

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Tôi chưa biến nó thành điều hiển nhiên sao sao?

Tôi chưa làm rõ ràng sao?

Anh có muốn tôi đánh vần to lên cho anh không?

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Chúng ta không là gì cả ngoài bạn bè

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Đó là cách anh đánh vần chữ "bạn bè" đấy

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Nhét từ đó vào đầu anh đi

Không, không

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Chúng ta chỉ là bạn bè

Anh không phải người yêu tôi, mà giống anh trai hơn

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó

Anh thực sự sẽ không đi khỏi mà chưa gây gổ một trận.

Anh chẳng có lý lẽ gì cả, tôi không lịch sự nữa đâu

Tôi đã nói với anh một, hai, ba, bốn, năm, sáu nghìn lần rồi

Tôi chưa nói rõ ràng sao?

Tôi biết anh từ khi chúng ta 10 tuổi

Tôi chưa làm rõ mọi thứ sao?

Anh có muốn tôi đánh vần to lên cho anh không?

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Tôi chưa biến nó thành điều hiển nhiên sao sao?

Tôi chưa làm rõ ràng sao?

Anh có muốn tôi đánh vần to lên cho anh không?

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Đừng làm rối tung lên, nói những điều vớ vẩn

Chỉ đẩy tôi xa hơn thôi, vậy đấy

Khi anh nói anh yêu tôi, nó khiến tôi phát điên

Lại nữa rồi

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó

Anh thực sự sẽ không đi khỏi mà chưa gây gổ một trận.

Anh chẳng có lý lẽ gì cả, tôi không lịch sự nữa đâu

Tôi đã nói với anh một, hai, ba, bốn, năm, sáu nghìn lần rồi

Tôi chưa biến nó thành điều hiển nhiên sao sao?

Tôi chưa làm rõ ràng sao?

Anh có muốn tôi đánh vần to lên cho anh không?

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Tôi chưa biến nó thành điều hiển nhiên sao sao?

Tôi chưa làm rõ ràng sao?

Anh có muốn tôi đánh vần to lên cho anh không?

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

F-R-I-E-N-D-S (B-Ạ-N-B-È)

Anh không xấu hổ sao? Nhìn anh như điên ấy

Xuất hiện trước cửa nhà tôi

Hai giờ sáng, trời đang đổ mưa

Chúng ta chưa từng như này trước kia sao?

Đừng làm rối tung lên, nói những điều vớ vẩn

Chỉ đẩy tôi xa hơn thôi, vậy đấy

Anh không xấu hổ sao? Nhìn anh như điên ấy

Lại nữa rồi

Anh nói anh yêu tôi, tôi bảo anh điên rồi

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó

Anh thực sự sẽ không đi khỏi mà chưa gây gổ một trận.

Anh chẳng có lý lẽ gì cả, tôi không lịch sự nữa đâu