Học tiếng Anh qua bài hát | Count on me

Sau khi thưởng thức ca khúc đáng yêu này, hãy gửi ngay nó cho người bạn thân nhất của mình nhé!

Cậu có thể tin tưởng tớ như (đếm) 1 2 3

(Là) tớ sẽ ở đó

Và tớ biết khi tớ cần, tớ có thể tin tưởng cậu như (đếm) 4 3 2

Và cậu sẽ ở đó

tớ sẽ đi thuyền khắp thế giới để tìm cậu.

Vì đó là những gì bạn bè (được cho là) cần làm

Oh, oh...

Yeah, yeah

Lúc nào cậu cũng có thể dựa vào vai tớ khi cậu khóc

Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ

Sẽ không nói lời tạm biệt

Cậu có thể tin tưởng tớ như (đếm) 1 2 3

(Là) tớ sẽ ở đó

Và tớ biết khi tớ cần, tớ có thể tin tưởng cậu như (đếm) 4 3 2

Nếu cậu thấy mình lạc trong bóng tối và chẳng thể thấy gì cả

Và cậu sẽ ở đó

Vì đó là những gì bạn bè (được cho là) cần làm

Tin tưởng tớ rồi đếm 1 2 3

(Là) tớ sẽ ở đó

Và tớ biết khi tớ cần, tớ có thể tin tưởng cậu như (đếm) 4 3 2

Và cậu sẽ ở đó

Vì đó là những gì bạn bè (được cho là) cần làm

Oh, oh...

Cậu có thể tin tưởng vào tớ vì tớ có thể tin tưởng vào cậu

tớ sẽ là ánh sáng để dẫn lối cho cậu.

Biết được điều gì đã tạo nên bản thân chúng ta

Chúng ta được gọi đến để giúp bạn bè của chúng ta khi cần

Cậu có thể tin tưởng tớ như (đếm) 1 2 3

(Là) tớ sẽ ở đó

Và tớ biết khi tớ cần, tớ có thể tin tưởng cậu như (đếm) 4 3 2

Và cậu sẽ ở đó

Vì đó là những gì bạn bè (được cho là) cần làm

Nếu cậu thấy mình mắc kẹt giữa biển khơi

Oh, oh...

Yeah, yeah

Nếu cậu lăn qua lăn lại mà vẫn không thể ngủ được

Tớ sẽ hát một bài

Bên cạnh cậu

Và nếu cậu từng quên mất cậu thực sự có ý nghĩa bao nhiêu với tớ

Mỗi ngày tớ sẽ

Nhắc cậu nhớ

Biết được điều gì đã tạo nên bản thân chúng ta

Chúng ta được gọi đến để giúp bạn bè của chúng ta khi cần