Học Tiếng Anh qua bài hát - You raise me up

Với ca từ vô cùng ý nghĩa, bài hát như một lời động viên tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho những người thân yêu...

Em đã vực anh dậy, để anh có thể đứng trên những đỉnh núi cao vời

Em đã vực anh dậy, để bước qua bão tố

Anh chỉ mạnh mẽ bên bờ vai em

Em đã vực anh dậy, hơn cả những gì anh có

Em đã vực anh dậy, để anh có thể đứng trên những đỉnh núi cao vời

Em đã vực anh dậy, để bước qua bão tố

Khi rắc rối ập đến và trái tim anh đã nặng trĩu

Anh chỉ mạnh mẽ bên bờ vai em

Em đã vực anh dậy, hơn cả những gì anh có

Em đã vực anh dậy, để anh có thể đứng trên những đỉnh núi cao vời

Em đã vực anh dậy, để bước qua bão tố

Anh chỉ mạnh mẽ bên bờ vai em

Em đã vực anh dậy, hơn cả những gì anh có

Em đã vực anh dậy, hơn cả những gì anh có

Anh vẫn đứng đây, chờ đợi trong im lặng

Chờ khi em đến và ngồi bên anh

Em đã vực anh dậy, để anh có thể đứng trên những đỉnh núi cao vời

Em đã vực anh dậy, để bước qua bão tố

Anh chỉ mạnh mẽ bên bờ vai em

Em đã vực anh dậy, hơn cả những gì anh có

Khi tôi chán nản, tâm hồn anh đã mệt nhoài