Heal The World

Học tiếng Anh quan bài hát - Heal The World

Hàn gắn thế giới chúng ta đang sống, biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn. Hãy gìn giữ thế giới cho con cháu của chúng ta! - Cùng nghe bài hát đã rung động hàng trăm triệu trái tim trên thế giới này nhé!

hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới,

biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn

cho bạn, cho tôi

và cho cả nhân loại

There are people dying

If you care enough for the living

Make a better place for you and for me

Nếu bạn muốn biết tại sao

lại có một tình yêu không thể dối lừa

Tình yêu thật mạnh mẽ,

chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ

Nếu chúng ta cố gắng chúng ta sẽ thấy trong niềm hạnh phúc này,

chúng ta không còn có thể cảm nhận được

sự sợ hãi hay lo âu

Chúng ta không còn chỉ tồn tại và bắt đầu sống thật sự

Và lúc đó cảm giác rằng

tình yêu luôn đủ để chúng ta lớn mạnh

Vậy thì xin hãy tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn

xin hãy tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới

hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

cho bạn, cho tôi

và cho cả nhân loại

There are people dying

If you care enough for the living

Make a better place for you and for me

Và giấc mơ chúng ta ấp ủ

sẽ mở ra một gương mặt rạng rỡ

Và thế giới chúng ta hằng tin tưởng

sẽ lại ngời ngời ân sủng

Vậy thì tại sao chúng ta cứ bóp nghẹt cuộc sống,

làm tổn thương và đóng đinh chính linh hồn của đất mẹ?

Dù thật rõ ràng thế giới này tuyệt vời

xin hãy là hào quang của Chúa trời!

Chúng ta có thể thăng hoa

hãy để tinh thần chúng ta đừng bao giờ chết

Trong trái tim tôi, tôi cảm nhận các bạn đều là anh em của mình

Tạo ra một thế giới không có sự sợ hãi

chúng ta sẽ cùng nhau khóc những giọt nước mắt hạnh phúc

Nhìn các quốc gia biến gươm đao thành lưỡi cày

Có nhiều cách để đến đó

nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

hãy tạo một không gian nho nhỏ,

hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

cho bạn, cho tôi (biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn)

Hãy hàn gắn thế giới

cho bạn, cho tôi (biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn)

biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn

Cho bạn và cho tôi

và cho cả nhân loại

Cho những người đang chết mòn

nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới

biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn

Cho bạn và cho tôi

và cho cả nhân loại

Cho những người đang chết mòn

nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi

Hãy hàn gắn thế giới

hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn

cho bạn và cho tôi

và cho cả nhân loại

Cho những người đang chết mòn

nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi

Cho những người đang chết mòn

nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi

Cho những người đang chết mòn

nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi

cho bạn, cho tôi (biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn)

cho bạn, cho tôi (Hãy hàn gắn thế giới chúng ta sống)

cho bạn, cho tôi (Giữ gìn thế giới cho con cháu chúng ta)

cho bạn, cho tôi (Hãy hàn gắn thế giới chúng ta sống)

cho bạn, cho tôi (Giữ gìn thế giới cho con cháu chúng ta)

cho bạn, cho tôi (Hãy hàn gắn thế giới chúng ta sống)

cho bạn, cho tôi (Giữ gìn thế giới cho con cháu chúng ta)

cho bạn, cho tôi (Hãy hàn gắn thế giới chúng ta sống)

cho bạn, cho tôi (Giữ gìn thế giới cho con cháu chúng ta)

Hãy hàn gắn thế giới

Hãy nghĩ cho các thế hệ sau

Và hãy hét to rằng chúng ta muốn làm cho thế giới tốt hơn

cho con cái của chúng ta, và con cái của con cái của chúng ta

Để chúng biết rằng đó là một thế giới tốt hơn cho chúng

và để chúng biết nếu chúng có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn

Có một nơi trong tim bạn

và tôi biết đó chính là tình yêu

Và chốn này đã có thể

sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai

Và nếu bạn thật sự cố gắng

bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc

Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy

chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó,

nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống

hãy tạo một không gian nho nhỏ