Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.