dong tu phan than

Để diễn tả những hành động do chính bản thân mình gây ra hoặc để nhấn mạnh hành động của chính mình, người ta thường dùng đại từ phản thân.
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Để diễn tả những hành động do chính bản thân mình gây ra hoặc để nhấn mạnh hành động của chính mình, người ta thường dùng đại từ phản thân.