active-vs-passive-voice_zps80c6de16

Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu
active-vs-passive-voice_zps80c6de16
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu