active-vs-passive-voice_zps80c6de16

Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu

Advertisement