cau tran thuat cau nghi van

Câu là một nhóm từ thường bao gồm chủ ngữ và động từ, diễn đạt một lời nói, câu hỏi hoặc mệnh lệnh, câu được chia ra làm 4 loại
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Câu là một nhóm từ thường bao gồm chủ ngữ và động từ, diễn đạt một lời nói, câu hỏi hoặc mệnh lệnh, câu được chia ra làm 4 loại

Advertisement