danh tu tieng anh

Danh từ trong tiếng Anh là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ người, vật, nơi chốn, tính chất, hay hoạt động
danh tu tieng anh
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Danh từ trong tiếng Anh là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ người, vật, nơi chốn, tính chất, hay hoạt động