gioi tu tieng anh

Giới từ trong tiếng anh là từ hoặc nhóm từ được dùng trước danh từ hoặc đại từ chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Giới từ trong tiếng anh là từ hoặc nhóm từ được dùng trước danh từ hoặc đại từ chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu

Advertisement