cac loai dong tu

Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.