bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.