bài tập thì hiện tại tiếp diễn

bài tập thì hiện tại tiếp diễn
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.