Bài tập thì hiện tại hoàn thành

Bài tập thì hiện tại hoàn thành
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.