lời đề nghị

5 cách đưa ra lời đề nghị thông dụng
lời đề nghị
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.