phat-am-i

phát âm âm /i:/
Advertisement
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Advertisement